Dasar Privasi

Di Furley Bioextracts, kami menghargai keselamatan dan privasi anda. Kami komited untuk melindungi dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Kami percaya bahawa adalah penting bagi anda untuk memahami data yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya, siapa yang mendapat akses kepadanya, dan apakah hak dan pilihan yang anda ada dalam hal pengendalian kami terhadap maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi ini (“Dasar Privasi”) terpakai kepada semua produk dan perkhidmatan Furley Bioextracts (“kami”, “kami”, atau “kami”). Ia menerangkan cara kami memproses maklumat peribadi anda apabila anda melawati tapak web kami, https://oem.supply atau menggunakan perkhidmatan kami (secara kolektif "Perkhidmatan"). Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda membenarkan pemprosesan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

Kami tidak akan menjual atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial mereka. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika ia dikehendaki oleh undang-undang, perlu untuk melindungi kepentingan kami, atau ia berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan yang anda minta.

Anda boleh meminta akses kepada maklumat peribadi anda dan hak untuk membetulkan, memadam atau menyekat pengendalian maklumat peribadi anda oleh kami. Selain itu, anda boleh menarik balik sebarang kebenaran yang anda berikan sebelum ini untuk kami memproses maklumat anda. Kami menghormati permintaan tersebut dan akan mematuhinya apabila berkenaan. Ambil perhatian bahawa kami mungkin masih perlu menyimpan maklumat peribadi tertentu untuk tujuan penyimpanan rekod dalaman kami atau untuk mematuhi keperluan undang-undang.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel di cs@oem.supply Kami akan menangani pertanyaan anda dalam jangka masa yang munasabah.

Kami mungkin mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dan akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan penting, jadi kami mengesyorkan agar anda menyemak dasar ini dengan kerap.

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima terma Dasar Privasi ini dan sebarang kemas kini yang mungkin kami buat pada masa hadapan. Terima kasih atas kepercayaan anda kepada kami.

Bercakap kepada kami